Bloedvaten en cholesterol

bloedvaten en cholesterolCholesterol heeft effect op de wanden van de bloedvaten waardoor het bloedvat dichtslibt. Dat kan afsluiting tot gevolg hebben met bijvoorbeeld als gevolg een hartinfarct. Om te voorkomen dat de bloedvaten dichtslibben is een laag cholesterol een voorwaarde. Goed functionerende bloedvaten zijn van vitaal belang, omdat via de bloedvaten voeding en zuurstof naar de weefsels wordt getransporteerd. Ook de kransslagaderen van het hart zijn bloedvaten. Behalve het cholesterol en een goede doorstroming van de bloedvaten in het lichaam kan een slechte doorbloeding ook gevolg zijn van langdurige hoge bloeddruk en overgewicht.