Privacy voorwaarden en vergoedingen

2. Reikwijdte

3. Doel

4. Vertegenwoordiging

5. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

6. Verwerking van persoonsgegevens

7. Informatieverstrekking aan de betrokkene

8. Gegevens elders verkregen

9. Specifieke regels voor de verwerking van zorggegevens

10. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens.

11. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

12. Bewaartermijn

13. Klachten

14. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

II. Vergoedingen

Of behandelingen worden vergoed, is afhankelijk van uw zorgverzekering. Mocht het worden vergoed door uw zorgverzekeraar dan valt het in het basispakket en wordt zodoende 100% vergoed (zonder verrekening met het eigen risico). Laat u door uw verzekeraar op de hoogte brengen of de behandelingen worden vergoed. Worden uw behandelingen niet vergoed, dan kunt u dbmgz bv benaderen voor de vigerende prijzen.