Privacy voorwaarden en vergoedingen

2. Reikwijdte

3. Doel

4. Vertegenwoordiging

5. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

6. Verwerking van persoonsgegevens

7. Informatieverstrekking aan de betrokkene

8. Gegevens elders verkregen

9. Specifieke regels voor de verwerking van zorggegevens

10. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens.

11. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

12. Bewaartermijn

13. Klachten

14. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

II. Privacybeleid en AVG

DBMGZ Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldig vanaf 25 mei 2018.

Hieronder wordt aangegeven welke gegevens DBMGZ verzamelt als een (potentiële) cliënt op de DBMGZ website de online agenda en/of het contactformulier gebruikt en waarom deze gegevens worden verzameld.

Opmerkingen:

  1. Door gebruik te maken van de online agenda en/of het contactformulier geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
  2. DBMGZ draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Het gebruik van persoonsgegevens

2. Doeleinden

III. Vergoedingen

Of behandelingen worden vergoed, is afhankelijk van uw zorgverzekering. Mocht het worden vergoed door uw zorgverzekeraar dan valt het in het basispakket en wordt zodoende 100% vergoed (zonder verrekening met het eigen risico). Laat u door uw verzekeraar op de hoogte brengen of de behandelingen worden vergoed. Worden uw behandelingen niet vergoed, dan kunt u dbmgz bv benaderen voor de vigerende prijzen.

IV. Huisarts en supervisor

Om de continuïteit van de zorg bij DBMGZ te waarborgen zijn werkafspraken met de huisarts gemaakt over de supervisie van dr. L.J. de Boer vanwege de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraars.

Toelichting

Zorgverzekeraars vergoeden geneeskundige zorg verleend door een huisarts. Een zorgverlener die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam is, mag deze zorg ook verlenen. Het gaat om zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Laboratoriumonderzoek en aanvullend onderzoek, dat is aangevraagd door een basisarts onder supervisie van een huisarts, wordt eveneens vergoed conform de polisvoorwaarden voor huisartsenzorg. Dit geldt ook voor specialistisch onderzoek in de tweede lijn, op verwijzing van een basisarts onder supervisie van een huisarts.

De polisvoorwaarden maken het mogelijk om 'onder supervisie' te werken, maar eisen wel actieve betrokkenheid van een huisarts als het gaat om het uitschrijven van recepten en, het aanvragen van laboratorium en aanvullend onderzoek en bij een verwijzing naar een specialist. Om hieraan tegemoet te komen zijn bij DBMGZ werkafspraken gemaakt.

Voor de cliënt zal dit tijdens een consult geen merkbaar verschil maken. Wel zal op uw overzicht van uw zorgverzekeraar bij medicatie en bloedonderzoek de naam van de huisarts (zie menu: het team) staan i.p.v. dr. de Boer.