Privacy voorwaarden en vergoedingen

2. Reikwijdte

3. Doel

4. Vertegenwoordiging

5. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

6. Verwerking van persoonsgegevens

7. Informatieverstrekking aan de betrokkene

8. Gegevens elders verkregen

9. Specifieke regels voor de verwerking van zorggegevens

10. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens.

11. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

12. Bewaartermijn

13. Klachten

14. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

II. Privacybeleid en AVG

DBMGZ Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldig vanaf 25 mei 2018.

Hieronder wordt aangegeven welke gegevens DBMGZ verzamelt als een (potentiële) cliënt op de DBMGZ website de online agenda en/of het contactformulier gebruikt en waarom deze gegevens worden verzameld.

Opmerkingen:

  1. Door gebruik te maken van de online agenda en/of het contactformulier geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
  2. DBMGZ draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Het gebruik van persoonsgegevens

2. Doeleinden

III. Vergoedingen

Of behandelingen worden vergoed, is afhankelijk van uw zorgverzekering. Mocht het worden vergoed door uw zorgverzekeraar dan valt het in het basispakket en wordt zodoende 100% vergoed (zonder verrekening met het eigen risico). Laat u door uw verzekeraar op de hoogte brengen of de behandelingen worden vergoed. Worden uw behandelingen niet vergoed, dan kunt u dbmgz bv benaderen voor de vigerende prijzen.