Overactieve blaas

Moet u op een dag, maar ook in de nacht vaak plassen, heeft u sterke aandrang en kunt u dan de plas niet ophouden, dan kunnen die klachten te maken hebben met een overactieve blaas. Bij een overactieve blaas is het controlemechanisme verloren gegaan. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en kan te maken hebben met een blaasontsteking. Vaak is het ook alleen de verstoring het controle mechanisme van de plas.

Behandeling bestaat uit blaastraining met het doel de spieren die de blaasuitgang beheersen weer op orde te krijgen. Als blaastraining (eventueel met hulp van een bekkenbodemtherapeut) onvoldoende helpt dan bestaan er medicijnen die de blaas weer wat meer tot rust kunnen brengen. Daardoor wordt het leven wat het plassen betreft, weer een stuk aangenamer. De mannenarts kan u daarbij helpen.